Zesde leerjaar ASO

Infofiches

Economie Moderne Talen
Economie – wetenschappen
Grieks-Latijn
Humane Wetenschappen
Moderne Talen – Wetenschappen
Wetenschappen – wiskunde

Logo_Forum_V
Economie-moderne talen
Economie-wetenschappen
Grieks-Latijn
Humane Wetenschappen
Latijn-moderne talen
Latijn-wetenschappen
Latijn-wiskunde
Mod.Talen-wetenschappen
Wetenschappen-wiskunde

Aardrijskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Biologie 2 2 1 2 2
Chemie 2 2 1 2 2
Cultuurwetenschappen 4
Duits 2 2 2 2
Economie 4 4
Engels 3 2 2 3 3 2 2 3 2
Frans 4 3 3 3 4 3 3 4 3
Fysica 2 2 1 2 2
Gedragswetenschappen 3
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Grieks 4
Latijn 4 4 4 4
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Natuurwetenschappen 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Wiskunde 4 4 4 4 4 5 7 5 7
Zelfstandig werk chemie 1
Vrije ruimte* 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Totaal 32 32 34 32 32 33 32 33 32

* In 6 ASO (traditioneel en freinetonderwijs) krijgen de leerlingen 2 uur “Vrije ruimte”.

De leerlingen moeten 2 uur vrije ruimte volgen.
Deze zal gegeven worden gedurende 2 uren per week.
De leerlingen moeten dus 1 sessie volgen per semester.

1ste semester

Sessie 1: Bedrijfsbeheer (3)
Sessie 2: Wetenschappen
Sessie 3: Spaans (3)
Sessie 4: Woord
Sessie 5: Sport
Sessie 6: Filosofie

2de semester

Sessie 1: Bedrijfsbeheer (4)
Sessie 2: Wetenschappen
Sessie 3: Spaans (4)
Sessie 4: Muziek
Sessie 5: Sport
Sessie 6: Filmgeschiedenis