Vijfde en Zesde Leerjaar KSO/TSO

Infofiches

Handel
Informaticabeheer
Sociale en technische wetenschappen
Lichamelijke opvoeding en sport

Logo_Forum_V
KSO | 5 Toeg. Beeldende Kunsten
KSO | 6 Toeg. Beeldende Kunsten
TSO | 5 Handel
TSO | 6 Handel
TSO | 5 Informaticabeheer
TSO | 6 Informaticabeheer
TSO | 5 Soc. en techn. wetenschappen
TSO | 6 Soc. en techn. wetenschappen
TSO | 5 Lichamelij opvoeding en sport
TSO | 6 Lichamelijke opvoeding en sport
Aardrijkskunde / natuur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Boekhouding 4 2
Dactylografie/toe.informatica 4 2
Duits 2 2
Economie 2
Engels 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2
Frans 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
Geschiedenis 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Kunstgeschiedenis 2 2
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Muzikale opvoeding 2
Nederlands 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Opvoedkunde/huishoudkunde 9 9
Plastische opvoeding 2
Sport/hedendaagse dans 14 12
Stage sport 2
Toe. Beeldende Vorming 12 12
Toegepaste biologie 2 2 1 1
Toegepaste chemie 3 3
Toegepaste economie 6 5 2 2
Toegepaste fysica 1 1
Toegepaste informatica 15 15
Verkoop 1 2
Waarnemingstekenen 4 4
Wetenschappelijk werk 2 2
Wiskunde 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2
* Blokstage * *
Totaal 34 34 34 32 34 34 34 34 32 32