Vijfde en Zesde Leerjaar ASO-Freinet

Lessentabellen voor website l versie 260116_32518_image002

Freinet | Humane Wetenschappen
Freinet | Latijn – mod. Talen
Freinet | Latijn – wetensch.
Freinet | Latijn – wiskunde
Freinet | Mod. Talen – wetensch.
Freinet | Wetenschappen wiskunde

Aardrijkskunde 1 1 2 1 2 2
Biologie 1 1 1 1
Chemie 2 1 2 2
Cultuurwetenschappen 3
Duits 2 2
Engels 3 3 2 2 3 2
Frans 3 4 3 3 4 3
Fysica 2 1 2 2
Gedragswetenschappen 4
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2 2
Latijn 4 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Wiskunde 4 4 5 7 5 7
Vrije ruimte* 2 2 2 2 2 2
Klasraad 1 1 1 1 1 1
Totaal 33 33 34 33 34 32

* In 5 en 6 ASO (traditioneel en freinetonderwijs) krijgen de leerlingen 2 uur “Vrije ruimte”.

De leerlingen moeten 2 uur vrije ruimte volgen.
Deze zal gegeven worden gedurende 2 uren per week.
De leerlingen moeten dus 1 sessie volgen per semester.

1ste semester

Sessie 1: Bedrijfsbeheer (1)
Sessie 2: Wetenschappen
Sessie 3: Spaans (1)
Sessie 4: Muziek
Sessie 5: Esthetica
Sessie 6: Filosofie

2de semester

Sessie 1: Bedrijfsbeheer (2)
Sessie 2: Wetenschappen
Sessie 3: Spaans (2)
Sessie 4: Muziek
Sessie 5: Esthetica
Sessie 6: Filmgeschiedenis