Vijfde en Zesde Leerjaar BSO

Infofiches

Kantoor
Publiciteitsgrafiek
Verzorging

Logo_Forum_V
5 Haarzorg
6 Haarzorg
5 Kantoor
6 Kantoor
5 Publiciteitsgrafiek
6 Publiciteitsgrafiek
5 Verkoop
6 Verkoop
5 Verzorging
6 Verzorging
Boekhouding 2 2 2 2
Dactylografie / toegepaste info 4 3 2 2
Dameskappen 5 5
Engels 2 2 2 2 2 2
Expressie 2 2
Frans 2 2 3 3 3 3 2 2
Huishoudkunde 1 1
Kantoortechnieken 4 1
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 1 1 1 1
Opvoedk./verzorg./huishoudk. 4 4
Praktijk bio-esthetiek 1 1
Praktijk dameskappen 16 8
Praktijk herenkappen 2 2
Praktijk huishoudkunde 2 2
Praktijk publiciteitstek. 10 10
Praktijk kantoortechn. 4
Praktijk stage kantoortechn. 8
Praktijk verkoop 2
Praktijk verzorging 2 2
Project algemene vakken 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Publiciteitstekenen 10 8
Public relations 2
Stage dameskappen/herenkappen 8
Stage huishoudkunde 2 2
Stage opvoedk./verz./huishoudk. 2 2
Stage verkoop 8
Stage verzorging 6 6
Toegepaste economie 2 2 2 2
Toegepaste informatica 2 2 2
Verkoop 6 2
Verzorging 5 5
Waarnemingstekenen 3 3
Blokstage* * * *
Totaal 34 34 32 32 33 31 30 32 36 36