Vijfde en Zesde Leerjaar BSO

Infofiches

Kantoor
Publiciteitsgrafiek
Verzorging

Logo_Forum_V
5 Haarzorg
6 Haarzorg
5 Kantoor
6 Kantoor
5 Publiciteitsgrafiek
6 Publiciteitsgrafiek
5 Verkoop
6 Verkoop
5 Verzorging
6 Verzorging
Boekhouding 2 2 2 2
Dactylografie / toegepaste info 4 3 2 2
Dameskappen 5 5
Engels 3 3 2 2 3 3
Expressie 2 2
Frans 2 2 3 3 3 3 2 2
Huishoudkunde 1 1
Kantoortechnieken 4 1
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 2 2 2 2
Opvoedk./verzorg./huishoudk. 4 4
Praktijk huishoudkunde 2 2
Praktijk stage bio-esthetiek 1 1
Praktijk stage dameskappen 16 16
Praktijk stage herenkappen 2 2
Praktijk stage kantoortechn. 4 8
Praktijk stage publiciteitstek. 10 10
Praktijk stage verkoop 4 8
Praktijk verzorging 2 2
Project algemene vakken 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Publiciteitstekenen 10 8
Public relations 2
Stage huishoudkunde 4 4
Stage Publiciteitstekenen 2 4
Stage verzorging 4 4
Toegepaste economie 2 2 2 2
Toegepaste informatica 2 2 2
Verkoop 6 2
Verzorging 5 5
Waarnemingstekenen 3 3
Totaal 34 34 34 34 35 35 34 34 34 34