Vijfde Leerjaar ASO-Freinet

Lessentabellen voor website l versie 260116_32518_image002
Freinet Economie – moderne talen
Freinet Economie – wetenschappen
Freinet Humane Wetenschappen
Freinet Latijn – moderne talen
Freinet Latijn – wetensch.
Freinet Latijn – wiskunde
Freinet Mod. Talen – wetensch.
Freinet Wetenschappen wiskunde
Aardrijkskunde 1 2 1 1 2 1 2 2
Biologie 1 1 1 1 1
Chemie 2 2 1 2 2
Cultuurwetenschappen 3
Duits 2 2 2
Economie 4 4
Engels 3 2 3 3 2 2 3 2
Frans 4 3 3 4 3 3 4 3
Fysica 2 2 1 2 2
Gedragswetenschappen 4
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2
Latijn 4 4 4
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2
Natuurwetenschappen 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4
Wiskunde 4 4 4 4 4 7 4 7
Zelfstandig werk chemie 1
Vrije ruimte* 2 2 2 2 2 2 2 2
Coach 1 1 1 1 1 1 1 1
Totaal 33 33 33 33 33 33 33 33

* In 5 ASO (traditioneel en freinetonderwijs) krijgen de leerlingen 2 uur “Vrije ruimte”.

De leerlingen moeten 2 uur vrije ruimte volgen.
Deze zal gegeven worden gedurende 2 uren per week.
De leerlingen moeten dus 1 sessie volgen per semester.

1ste semester

Sessie 1: Bedrijfsbeheer (1)
Sessie 2: Wetenschappen
Sessie 3: Spaans (1)
Sessie 4: Muziek
Sessie 5: Esthetica
Sessie 6: Filosofie

2de semester

Sessie 1: Bedrijfsbeheer (2)
Sessie 2: Wetenschappen
Sessie 3: Spaans (2)
Sessie 4: Muziek
Sessie 5: Esthetica
Sessie 6: Filmgeschiedenis