Vijfde leerjaar ASO

Infofiches

Hieronder kan u infofiches vinden waar meer in detail op de diverse studierichtingen ingegaan wordt.

Economie A
Economie B
Grieks-Latijn
Humane Wetenschappen
Latijn A – B
Wetenschappen

Logo_Forum_V
Economie-moderne talen
Economie-wetenschappen
Grieks-Latijn
Humane Wetenschappen
Latijn-moderne talen
Latijn-wetenschappen
Latijn-wiskunde
Mod. Talen-wetenschappen
Wetenschappen-wiskunde
Aardrijkskunde 1 2 1 1 1 2 1 2 2
Biologie 1 1 1 1 1
Chemie 2 2 1 2 2
Cultuurwetenschappen 3
Duits 2 2 2 2
Economie 4 4
Engels 3 2 2 3 3 2 2 3 2
Frans 4 3 3 3 4 3 3 4 3
Fysica 2 2 1 2 2
Gedragswetenschappen 4
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Grieks 4
Latijn 4 4 4 4
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Natuurwetenschappen 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Wiskunde 4 4 4 4 4 5 7 5 7
Zelfstandig werk chemie 1
Vrije ruimte* 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Totaal 32 32 34 32 32 33 32 33 32