Vierde Leerjaar ASO

Tweede leerjaar van de tweede graad

ECA ECB GLA GLB HW LATA LATB WETSP WET
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Biologie 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Chemie 2 1 1 1 1 2 1 2 2
Cultuurwetenschappen 2
Economie 4 4
Engels 3 4 3 3 3 3 4 3 3
Frans 3 4 3 3 3 3 4 3 3
Fysica 2 1 1 1 1 2 1 2 2
Gedragswetenschappen 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Godsdienst of Zedenleer 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Grieks 4 4
Informatica 1 1 1 1 1 1 1
Latijn 4 4 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Muzikale opvoeding 1
Nederlands 4 5 4 4 4 4 5 4 4
Plastische opvoeding 1
Socio-economische initiatie 1
Sport 3
Ww chemie 1
Ww fysica 1
Wiskunde 5 4 5 4 4 5 4 5 6
Totaal 32 32 33 32 32 32 32 32 32

ECA = Economie A

ECB = Economie B

GLA = Grieks – Latijn A

GLB = Grieks – Latijn B

HW = Humane wetenschappen

LATA = Latijn A

LATB = Latijn B

WETSP = Wetenschappen Sport

WET = Wetenschappen