Studie- en leerlingenbegeleiding

Avondstudie

Leerlingen van de eerste graad die slechts tot 15.40 uur les hebben, kunnen op school blijven studeren tot 16.30 uur. Voor deze regeling wordt gekozen op de eerste schooldag en ze blijft geldig tot het einde van het schooljaar.

Studiehulp

Een aantal studiemethodes ‘leren leren’ (o.a. de ‘wat-hoemethode’) worden op vrijwillige basis aangeboden aan de leerlingen van de eerste graad. Daarbij worden hen diverse studietechnieken aangeleerd:

  • aantekeningen en schema’s leren maken
  • gerichte vragen leren stellen en beantwoorden
  • studietips voor Nederlands, geschiedenis, wiskunde, wetenschappen enz.
  • hulpmiddelen zoals een woordenboek leren gebruiken
  • studietips om examens voor te bereiden

Inhaallessen

In de eerste graad worden er inhaallessen gegeven voor Nederlands, Frans en wiskunde. Daarin worden leerlingen opgevangen met bepaalde leermoeilijkheden, maar kunnen ook leerlingen bijgewerkt worden na een afwezigheid wegens ziekte of bij eventuele zware tekorten.

Huiswerkklas

In de eerste graad organiseren we een huiswerkklas. Daarin bieden we driemaal per week individuele begeleiding aan leerlingen die het moeilijker hebben om hun huiswerk te maken of hun lessen te leren.

Meer informatie over de huiswerkklas

Problemen?

Als leerlingen problemen hebben met hun studiemethode, maar ook in geval van persoonlijke, familiale of psychosociale moeilijkheden, kunnen zij terecht bij de leerlingenbegeleiding van onze school of bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

Actieplannen

Actieplan tegen pesten

Actieplan tegen drugs