Recruteringsbeleid

Het KA biedt als enige school van het GO! in de centrumstad Sint-Niklaas een pluralistisch onderwijsaanbod voor de leerlingen die hieraan belang hechten. Vele leerlingen komen dan ook uit omliggende GO!-basisscholen, o.m. uit basisschool De Watertoren, die op dezelfde campus als het KA gelegen is.

Om ouders en lln. de gelegenheid te bieden hun keuze onderlegd te maken worden verschillende acties ondernomen:

Tijdens de open dag biedt de directie een aantal infomomenten aan. Aansluitend kunnen toekomstige lln. en ouders een rondleiding door de school krijgen onder begeleiding van de leerkrachten Nederlands. Tijdens die rondleiding wordt ook op individuele basis informatie verschaft bv. door vakleerkrachten.

De lln. van de basisscholen worden in de maand maart uitgenodigd voor een snuffeldag. Gedurende een hele dag worden ze ondergedompeld in de sfeer van het KA en krijgen ze in kleine groepen lesjes aangeboden die een blik geven op de verschillende studiedomeinen die ze hier kunnen volgen.

Tijdens informatiesessies of ontmoetingsmomenten op de basisscholen zelf, krijgen ouders ook de kans de school te leren kennen.

Neveninstromers kunnen informatie krijgen tijdens de infosessies die bedoeld zijn voor de lln. die een scharniermomentkeuze moeten maken.