Pedagogisch project Forum

Forum Da Vinci Sint-Niklaas voedt jonge mensen op tot jongeren die in staat zijn hun toekomst zinvol gestalte te geven. De school draagt humane waarden als verdraagzaamheid, zelfrespect en verantwoordelijkheid tegenover eigen handelen hoog in het vaandel. Ze besteedt heel wat aandacht aan hoffelijkheid en beleefdheid.

Daarnaast slaagt onze school erin onderwijs op hoog niveau aan te bieden. Alle vakken worden met de grootste zorg onderwezen. Een uitstekend leerkrachtenteam zorgt ervoor zich regelmatig bij te scholen in de meest recente evoluties op leerinhoudelijk en onderwijskundig vlak. Tevens tracht onze school haar didactisch materiaal steeds op peil te houden. Daardoor slaagt ze erin haar afgestudeerden te laten doordringen tot de hoogste niveaus in de maatschappij. Menig bekende Vlaming uit de universitaire, politieke, artistieke en bedrijfswereld behoort tot onze afgestudeerden. Maar ook onze minder bekende oud-leerlingen vinden hun weg in alle geledingen van de maatschappij. Ze zijn gewaardeerde medewerkers in de bedrijfswereld en de non-profit sector.

De goede en zelfs uitstekende resultaten die onze leerlingen in diverse wedstrijden behalen, zijn een levend bewijs van het hoge onderwijspeil. De talrijke uitstappen en projecten die onze school organiseert, illustreren onze aandacht voor de algemene ontwikkeling van de jongeren. Het Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas is een gunstige start voor de verdere studies en het latere beroepsleven. Het is tevens een school waar leerlingen zich veilig voelen, zichzelf leren uitdrukken en hun eigen mening gefundeerd leren formuleren.