Organigram

Raad van bestuur
Voorzitter: dhr. Theo Boterberg
pijl.jpg
Scholengroep 17 (Waasland)
Algemeen Directeur: dhr. Guy Van Lancker
pijl.jpg
Scholengroep 17 (Waasland)
Coördinerend Directeur: dhr. Filip Dierckx
pijl.jpg
Directeur
Mw. Nora De Caluwe
pijl.jpg
Adjunct-directeur
Mw. Sandra Flamen
pijl.jpg
Technisch adviseur-coördinator
Mw. Catherine Vandenberghe
pijl.jpg
Technisch adviseur
Dhr. Christof Burm
pijl.jpg
Coördinator 1ste graad
Mw. An Van den Hende
Coördinator 2de graad
Mw. Ellen Meersman
Coördinator Villa Da Vinci
Mw. Debby Van Couwenbergh
Coördinator Casa Da Vinci
Mw. Marijke Windey
pijl.jpg
Leerlingensecretariaat Leerlingenbegeleiding Directiesecretariaat Economaat Leerkrachten