Nascholingsplan

Nascholingsplan

Het streven naar kwaliteitsverbetering.

PRIORITEITSTELLING

De directie stelt een prioriteitsplan op. Steunend op gesprekken met  collega’s leerkrachten wordt gesteld dat:

 • het goed functioneren van de school de belangrijkste prioriteit is;
 • prioriteit wordt gegeven aan de nascholing georganiseerd door onze pedagogische begeleidingsdienst;
 • vakgerichte navorming even belangrijk is als vakoverschrijdende navorming;
 • iedereen op navorming moet kunnen gaan;
 • op de jaarlijkse pedagogische studiedag een vakoverschrijdend thema wordt behandeld;
 • vakoverschrijdende nascholingen die een meerwaarde voor de school betekenen prioriteit krijgen.

                                                        
DOORSTROMEN VAN INFORMATIE

De directie en het directiesecretariaat beheren de informatie over de nascholing. Alle informatie die de school bereikt, wordt via het directiesecretariaat geïnventariseerd. Deze informatie is voor iedereen beschikbaar in de leraarskamer.

De nageschoolde leerkracht heeft als opdracht de andere leden van de vakwerkgroep op de hoogte te brengen van de inhoud van de nascholing via:

 • de bespreking van de inhoud van de nascholing op een vakgroepwerking;
 • het vermenigvuldigen en verspreiden van de verkregen syllabus, teksten, …
 • mondeling verslag aan de collega’ s.

 

VERVANGINGEN

De leerlingen maken onder toezicht een door de afwezige leerkracht, opgegeven taak of toets. De TAC zorgt voor de verdeling van de opgegeven taken.

FINANCIERING

De school betaalt, via de nascholingsgelden, de onkosten van de personeelsleden die deelnemen aan nascholing of een studiedag.

Die onkosten zijn:

 • het inschrijvingsgeld;
 • de syllabus of ander didactisch materieel dat inherent deel uitmaakt van de gevolgde nascholing;
 • de reiskosten op basis van een treinticket 2de klas heen en terug, genomen vanaf de woonplaats of vanaf de school, naargelang wat het goedkoopst is voor het budget van de school;
 • bij gebruik van de eigen wagen wordt er verondersteld dat de personeelsleden zoveel mogelijk gegroepeerd reizen om de kosten te drukken. Een kilometervergoeding wordt toegekend.