KSO – Kunst secundair onderwijs

KSO, Kunst Secundair Onderwijs, is een combinatie van algemene vorming en kunstvakken.