Inschrijvingen

Elektronisch inschrijvingsformulier

Het is mogelijk uw zoon of dochter elektronisch in te schrijven. Vul in het onderstaande formulier alle gevraagde gegevens in en klik daarna op Formulier verzenden. Zodra wij het formulier hebben ontvangen, zal de school contact met u opnemen voor een afspraak om de inschrijving, onder voorbehoud van volverklaring, te vervolledigen. Gelieve daarvoor een kopie van de identiteitskaart en een kopie van het rapport en het attest van vorig schooljaar klaar te leggen.

Gegevens van de leerling

Naam (officiële schrijfwijze zoals vermeld op de identiteitskaart)

Familienaam Voornaam
e-Mail adres voor contactname

Geboorteplaats en -datum

Gemeente Land Datum

Nationaliteit

Adres

Straat Huisnummer Busnummer Postcode Woonplaats

Telefoonnummer thuis

 

Gegevens van de vader

Naam

Familienaam Voornaam

Beroep

Adres (indien verschillend van de leerling)

Straat Huisnummer Busnummer Postcode Woonplaats

Gsm-nummer

 

Gegevens van de moeder

Naam

Familienaam Voornaam

Beroep

Adres (indien verschillend van de leerling)

Straat Huisnummer Busnummer Postcode Woonplaats

Gsm-nummer

 

Gegevens van de inschrijving

De leerling schrijft zich in voor (overzicht van ons studieaanbod)

Leerjaar Studierichting

Ik weet het nog niet

Vorige school (naam en gemeente)

Vorige studierichting (indien secundair onderwijs)

Behaald attest