Huiswerkklas

Voor heel wat leerlingen vormt het maken van huiswerk geen probleem. Zij komen thuis, maken hun taken en leren hun lessen, zonder dat er iemand een opmerking over hoeft te maken.

Bij andere leerlingen verloopt het niet zo vlot: zij hebben een minder goede leerhouding of weten niet precies hoe zij een taak of les moeten aanpakken.

Huiswerkbegeleiding kan nodig zijn om zeer uiteenlopende redenen:

  • de ene leerling heeft het moeilijk met plannen, leren en huistaken aanpakken;
  • de andere is thuis te snel afgeleid door muziek, een kleine broer of zus of andere elementen;
  • een leerling kan nood hebben aan de mogelijkheid om vragen te stellen op het moment dat hij bezig is met zijn huiswerk;
  • een andere leerling vindt het prettig om huiswerk te maken onder begeleiding van de leerkrachten wanneer de ouders nog uit werken zijn.

Leerlingen die nood hebben aan huiswerkbegeleiding worden via een brief uitgenodigd, na overleg van de klassenraad en het GOK-team, maar ook de ouders kunnen vragende partij zijn.

De huiswerkbegeleiding vindt plaats op maandag-, dinsdag- en donderdagavond van 15.45 tot 16.35 uur. Het lokaal (014) is uitgerust met computers en naslagwerken. Leerkrachten begeleiden de leerlingen bij het plannen, aanpakken en juist afwerken van taken en lessen.

Na een rapportperiode zal er een evaluatie gebeuren om te zien of de leerling voldoende zelfstandig huiswerk kan maken of nog verdere opvolging nodig heeft.

De huiswerkklas is een hulp die de school aanbiedt, geen sanctie. Het is de bedoeling bij de leerlingen een proces op gang te brengen dat ertoe leidt planmatig en zelfstandig de huistaken te verwerken.

Als u van mening bent dat uw kind nood heeft aan huiswerkbegeleiding, stuur dan een e-mail naar info@forumdavinci.be of schrijf dit in de schoolagenda (motiveer uw aanvraag). Omdat we de leerlingen zo veel mogelijk individueel willen begeleiden, kunnen we niet onbeperkt inschrijven.