Historiek

In 2008-2009 bestond de school 125 jaar.

Het 125 – jarig bestaan werd 2 schooljaren geleden uitgebreid gevierd en in de belangstelling gezet.

De geschiedenis van de school kan men terugvinden in het boek : 100 jaar rijksonderwijs van Dr. H. Strijpens.

 

Toch even een situatieschets.

Tien oktober 1883. De grote dag van de opening was , hoewel met 10 dagen vertraging, aangebroken. In aanwezigheid van de burgemeester, de directeur en het personeel stapten de eerste 28 leerlingen de school, gelegen in de Regentiestraat, binnen.

Twee klassen waren ingericht, de derde werd gevormd. De leerlingen van de middelbare klas kregen eerst allen samen onderricht, nadien werd de klas gesplitst en de zeven beste leerlingen werden samengebracht in een tweede middelbaar jaar.

Eerste afgestudeerden 1885-86

De eerste afgestudeerden in 1885-1886

In mei 1884 bereikte het aantal leerlingen reeds de 50. Het was maar al te duidelijk dat de leefbaarheid van de school was bewezen. Maar het katholieke stadsbestuur en zijn schoolcommissie zagen het zo niet. Het nodige geld voor verbetering van lokalen, voor de aankoop van materiaal, voor een turnzaal – honderd jaar later was er in de Regentiestraat nog geen turnzaal –bleef uit. De stad zou maar betalen, wanneer ze eerst de subsidies van de staat had ontvangen. En dat zou nog lang duren.

Na vele jaren van weerstand van de katholieke zijde (de inrichtende macht van het katholieke onderwijs) zowel op kerkelijk als op politiek gebied, ging in september 1937 de 3de Latijn – Griekse en de 3de wetenschappen van start. De nieuwe gebouwen echter zouden later komen.

In 1938 werd de handelsafdeling opgericht. Voor de meisjes kwam er in 1937 een cursus huishoudelijk werk bij. Het Rijksonderwijs had nu alle gamma’s van het onderwijs bereikt op enkele jaren tijd. Het Atheneum was een feit, maar pas op 27 september 1949 werd de Rijksmiddelbare  jongensschool officieel tot Koninklijk Atheneum omgedoopt.

Dat het Rijksonderwijs steeds heeft moeten strijden blijkt alweer, wanneer Dr. J. Schoups, toenmalig studieprefect, zich hard verzet omdat de belofte dat er op de Parklaan zou worden gebouwd, door de minister werd afgewezen.

Afgestudeerden 1957-58.jpg

De afgestudeerden van 1957-1958

Deze hele strijd duurde van 1939 tot 1960. In 1960 zat het Atheneum op de Parklaan.

Het schooljaar 1960 – 1961 is van buitengewone betekenis geweest voor de verdere uitbouw van het Rijksonderwijs in het Waasland.

Met de aanvang van dit schooljaar werd een internaat voor jongens geopend, verbonden aan het Koninklijk Atheneum. Het gebouw dat werd aangekocht in de Breedstraat om de leerlingen onder te brengen, bleek reeds vanaf het eerste jaar te klein te zijn, en verschillende inschrijvingen moesten, bij gebrek aan plaats, geweigerd worden. Wegens het succes dat het jongensinternaat van bij de aanvang kende, werd onmiddellijk een terrein van meer dan 3 ha aangekocht, waarop de definitieve gebouwen zouden oprijzen.

Bij de aanvang van het schooljaar 1972 – 1973 kon de hoofdvleugel van het gebouwencomplex op de Parklaan in gebruik genomen worden door de humaniora. De nieuwe vleugel omvat al de speciale lokalen, evenals de degelijk uitgeruste laboratoria voor fysica, scheikunde en biologie. Het gelijkvloers wordt volledig ingenomen door het schoolrestaurant en de keuken. Tijdens de grote vakantie van 1974 werden de bouwwerken voor de laatste schijf van het complex op de Parklaan aangevat, zodat het KA vanaf september 1976 over een volledig afgewerkt complex beschikt.

Met de aanleg – in 1978 – van een nieuwe parking kreeg het KA zijn huidige uitzicht.

Leerkrachten 1982-83.jpg

De leerkrachten van 1982-1983

De geschiedenis van de volgende 25 jaar wordt op dit moment geschreven door de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Hugo Steenwegen.
boekje 75 jaar KA.jpgboekje 100 jaar KA.jpg

Jubileum uitgaven bij ons 75- en 100-jarig bestaan