Evaluatie

Rapporten

Dagelijks werk:

  • eind oktober
  • begin december
  • half maart
  • eind mei

Examens:

  • voor de kerstvakantie
  • voor de zomervakantie

Deliberatie

Op basis van de studieresultaten oordeelt de delibererende klassenraad (alle leerkrachten die lesgeven in een bepaalde klas) of een leerling de kennis en vaardigheden voldoende beheerst om in het volgende leerjaar te starten en dus al dan niet geslaagd is.

De delibererende klassenraad kent een van de volgende attesten toe:

  • A-attest: voor wie zonder meer geslaagd is
  • B-attest: voor wie geslaagd is, maar niet meer toegelaten wordt tot bepaalde studierichtingen
  • C-attest: voor wie niet geslaagd is