Eerste Leerjaar B-Stroom

Logo_Forum_V
1 VIP

1 VIP

Frans 2 2
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding 1 1
Plastische opvoeding 2 2
Techniek 6 6
Project algemene vakken 13 13
Keuze uren:
1. Haarzorg
2. Verzorging
3. Economie en organisatie
4. Kunst en creatie
4
Projectwerking 4
Totaal 32 32