Derde en Vierde Leerjaar KSO/TSO

Infofiches

Handel
Lichamelijke opvoeding en sport
Sociale en technische wetenschappen

Logo_Forum_V
KSO | 3 Beeldende en Arch. Kunsten
KSO | 4 Beeldende en Arch. Kunsten
TSO | 3 Handel
TSO | 4 Handel
TSO | 3 Lichamelijke opvoeding en sport
TSO | 4 Lichamelijke opvoeding en sport
TSO | 3 Soc. en techn. wet.
TSO | 4 Soc. en techn. wet.
Aardrijkskunde / natuur 1 1 1 1 1 1 1 1
Beeldende en arch.vorming 10 10
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Dactylografie/toe.info. 4 4
Engels 2 2 2 2 2 2 2 2
Frans 2 2 3 3 2 2 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1 1 1
Kantoortechnieken 1 1
Kunstinitiatie 1 1
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Muzikale opvoeding 1 1
Toeg. natuurwetenschappen 6 6
Natuurwetenschappen 1 1 1 1
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4
Opvoedkunde/huishoudkunde 7 7
Plastische Opvoeding 1 1
Sport/LO/hedendaagse dans/toeg.natuurwet. 14 14
Toegepaste economie 7 7
Toegepaste informatica 1 1
Verkoop 2 2
Waarnemingstekenen 5 5
Wiskunde 3 3 4 4 3 3 3 3
Totaal 34 34 34 34 32 32 34 34