Derde en Vierde Leerjaar BSO

Logo_Forum_V
3 Haarzorg
4 Haarzorg
3 Kantoor
4 Kantoor
3 Publiciteit en etalage
4 Publiciteit en etalage
3 Verzorging | voeding
4 Verzorging | voeding

Dactylografie | toeg. info. 3 3
Dameskappen 4 4
Engels 2 2 2 2
Frans 2 2 3 3 2 2
Huishoudkunde 4 5
Huishoudkunde | voeding 4 2
Kantoortechnieken 4 4
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2
Muzikale opvoeding 1 1
Nederlands 2 2
Plastische opvoeding 1 1 2 2
Praktijk Dameskappen 14 14
Praktijk Herenkappen 2 2
Prakt. Huishoud | gezinstechn. 5 6
Praktijk huishoudk. | voeding 6 6
Praktijk publiciteitstekenen 12 12
Praktijk stage bio-esthetiek 1 1
Project algemene vakken 6 6 6 6 6 6 6 6
Publiciteitstekenen 10 10
Toegepaste ecnomie 6 6
Toegepaste informatica 2 2
Verkoop 2 2
Totaal 34 34 34 34 34 34 34 34

Infofiches

Haarzorg
Kantoor
Publiciteit en etalage