Derde en Vierde Leerjaar ASO

Infofiches

Hieronder kan u infofiches vinden waar meer in detail op de diverse studierichtingen ingegaan wordt.

Economie A
Economie B
Grieks-Latijn
Humane Wetenschappen
Latijn A – B
Wetenschappen

Logo_Forum_V
Economie A
Economie B
Grieks-Latijn
Humane Wetenschappen
Latijn A
Latijn B
Wetenschappen met sport
Wetenschappen

Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1
Biologie 1 1 1 1 1 1 2 2
Chemie 2 1 1 1 2 1 2 2
Cultuurwetenschappen 2
Economie 4 4
Engels 3 4 3 3 3 4 3 3
Frans 3 4 3 3 3 4 3 3
Fysica 2 1 1 1 2 1 2 2
Gedragswetenschappen 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2 2 2 2
Grieks 4
Informatica 1 1 1 1 1 1 1
Latijn 4 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2
Muzikale opvoeding 1
Nederlands 4 5 4 4 4 5 4 4
Plastische Opvoeding 1
Socio-ecnomische initiatie 1
Sport 3
ZW chemie 1
ZW fyscia 1
Wiskunde 5 4 4 4 5 4 5 6
Totaal 32 32 32 32 32 32 32 32