Cultuurbeleid

Cultuurbeleid

Het KA voert een actief cultuurbeleid op verschillende niveaus.

Door de oprichting van Cultuurwerkgroep Ongetemd! (2010) moedigen we lln. van de derde graad en leerkrachten en ouders aan om tegen een democratische prijs van een ruim cultuuraanbod te genieten. Daartoe werd een overeenkomst bereikt met CC Sint-Niklaas. Elk jaar worden ongeveer 5 voorstellingen (muziek, theater, humor, dans,…) geselecteerd door een onderlegde groep leerkrachten. Ook het schoolreglement geeft ons de ruimte om lln. te ‘verplichten’ een avondvoorstelling bij te wonen. Diverse vakleerkrachten (Engels, Nederlands, Cultuurwetenschappen) sluiten hun lessen aan bij de bezochte voorstellingen.

Daarnaast krijgen lln. tijdens middagpauzes de kans kennis te maken met KULTUUR: onder begeleiding van twee vaste leerkrachten enerzijds en uitgenodigde leerkrachten of specialisten uit het veld anderzijds, maken geëngageerde lln. kennis met klassiekers en experimentele literaire werken, films, muziekgenres, visuele kunsten,… Ze worden uitgenodigd en op de hoogte gehouden via een nieuwsbrief en postercampagnes. Er wordt ook steeds materiaal aangeboden en verspreid onder de lln.

Tenslotte is er de werkgroep schooltoneel die niet alleen elk jaar een schoolvoorstelling met medewerking van lln. en leerkrachten organiseert, maar ook instaat voor meerdere kleinere cultuurmomenten per schooljaar. Zo werden in de voorbije jaren bv. een muziekavond georganiseerd of een benefietvoorstelling waarin lln. hun talenten konden tonen.

Ook de leerkrachtenband en leerlingenband worden regelmatig een podium geboden tijdens bv. open dag, spaghettiavond, kaas-en wijnavond.

De school ondersteunt actief dit cultuurbeleid door het aanbieden van infrastructuur en faciliteiten voor lln. en leerkrachten.