Nieuws

,

Dr. Bruno Levecke (Universiteit Gent) ontvangt Merial Award voor parasitologisch onderzoek.

Bruno_Levecke
Op 20 mei 2016 bekroonde de Nederlandse Vereniging van Parasitologie en de Belgische Vereniging van Parasitologie en Protistologie Dr. Bruno Levecke met de Merial Award voor zijn onderzoek in parasitologie, in het bijzonder voor zijn onderzoek naar worminfecties bij kinderen in tropische landen aan Universiteit Gent (Laboratorium voor Parasitologie van de Faculteit Diergeneeskunde; FWO – postdoctoraal onderzoeker).

Tot op vandaag zijn miljoenen kinderen in de tropen geïnfecteerd met wormen (spoelwormen, zweepwormen en haakwormen), met onder andere ondervoeding, vertraagde groei, intellectuele achterstand en cognitieve tekorten als gevolg. Om deze worminfecties te bestrijden worden ontwormingsmiddelen op grote schaal toegediend aan schoolkinderen. Deze strategie verhoogt echter de kans op de ontwikkeling van resistentie tegen de gebruikte anthelminthica. Sinds 2009 zoekt Dr. Levecke, in nauwe samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie, naar innovatieve oplossingen voor het opsporen van verminderde efficiëntie van ontwormingsmiddelen, die ontstaat ten gevolge van resistentie. Hij ontwikkelde een wiskundig model dat coördinatoren van ontwormingsprogramma’s kunnen gebruiken om te bepalen wat de minimale steekproefgrootte is en welke de beste diagnostische strategie is om de efficiëntie van ontwormingsmiddelen op te volgen. Om de kloof tussen dit mathematische model en de eindgebruikers te overbruggen ontwikkelde hij een online tool (Kijk hier). Deze tool werd gelanceerd in april 2015, en werd tot op heden door ongeveer 4000 gebruikers wereldwijd gebruikt. Dr. Levecke evalueerde nieuwe diagnostische technieken en valideerde het gebruik van mengstalen voor een snelle beoordeling van worminfecties. Daarnaast coördineerde hij verschillende klinische studies in Afrika, Azië, Latijns-Amerika met als doel de efficiëntie van anthelminthica te beoordelen. Zijn werk vormde de basis voor de nieuwe richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie voor het opvolgen van de efficiëntie van anthelminthica.

De Merial Award is een professionele prijs voor jonge, veelbelovende onderzoekers op het gebied van veterinaire of medische parasitologie.