Nieuws

Drugcontrole op het KA

Geachte ouders

 

Vrijdag 27 maart heeft de politie van Sint-Niklaas een drugscontrole gehouden op het KA, op vraag van en in overleg met de directie.

Druggebruik en drugproblemen zijn maatschappelijke problemen die niet ophouden aan de schoolpoort, onze school opteert ervoor dit niet te negeren.

Onderzoek toont aan dat jongeren zelf vragende partij zijn om drugs op school meer bespreekbaar te maken.

Er werden 2 leerlingen opgepakt die in het bezit waren van een aanzienlijke hoeveelheid cannabis, zij worden verwijderd van de school.

 

Na deze actie volgen ook preventieve maatregelen.

We besteden ook in klasverband aandacht aan deze drugscontrole. We bespreken met de leerlingen waarom onze school deze politiecontrole heeft georganiseerd en we zullen hen uitleggen dat de actie kadert binnen ons streng drugsbeleid en dat we hen willen bewustmaken van de mogelijke gevolgen van drugsgebruik en -verslaving.

En na de paasvakantie zorgen we samen met de politie voor het preventieve en informatieve luik van onze acties.

Uiteraard kan u ons contacteren als u met vragen hierover zit.

 

Met vriendelijke groeten

 

Nora De Caluwe                                                Sandra Flamen

directeur KA Sint-Niklaas                                        adjunct-directeur