Nieuws

Music For Life 2014

MFL (1).jpg

Ook dit jaar doet onze school weer mee aan de Music for Life actie van Studio Brussel.

Volgende inzamelacties staan al op onze agenda’s:

  • Snoep en chips verkopen tijdens de pauzes
  • Een ‘glazen huis’ op de speelplaats waar de leerlingen tegen betaling een liedje kunnen aanvragen
  • Pizza verkopen
  • Cake verkopen
  • Een sponsortocht voor de eerste graad door de stad, op woensdag 26 november tijdens de laatste twee lesuren

Alle ideeën komen vanuit de leerlingenraden en worden door de leerlingen georganiseerd.