Nieuws

Europese dag van de Talen

Vrijdag 26 september vierde heel Europa de Dag van de Talen, een taalfeest waarop het KA uiteraard present was. Aan alle leerkrachten, ongeacht hun vak, het jaar of de richting waarin ze lesgeven, werd gevraagd hun favoriete boek mee te brengen en daar vijf minuten aan het begin van elke les even uit voor te lezen, en aan hun klas te vertellen waarom dit boek voor hen veel betekent of betekend heeft.

Er werd massaal gevolg gegeven aan die vraag, waardoor het een hele dag gonsde van de boeken op school, van het betere stripverhaal tot nobele onbekende parels uit de wereldliteratuur.