Nieuws

,

Natuurreservaat Bastion

Dit zijn een paar foto’s van onze uitstap naar het bastion met de derdes op do 6 en di 11 oktober

Op deze studiedag naar het natuurreservaat het bastion te Dendermonde was het de bedoeling dat de leerlingen van het derde middelbaar verschillende experimenten uitvoerden die in verband staan met biologie, meer bepaald met de lessen ecologie:

  • Inventarisatie en classificatie  van de ongewervelden
  • Wateronderzoek
    • biologisch – bepalen van biotische index
    • Chemisch – meten van abiotische factoren