Nieuws

Intergenerationeel project “Overgangen in het leven”

Februari / maart 2011

Dit intergenerationeel project werd opgestart door het Centrum Morele Dienstverlening Sint-Niklaas en de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging Oost-Vlaanderen.  Er bestaan heel wat vooroordelen tussen senioren en jongeren, die we ook tijdens dit project hebben gehoord: ‘oma staat steeds te kuisen en opa zit altijd in de zetel’ of ‘kinderen van gescheiden ouders zijn toch heel wat ongelukkiger’. Jongeren en senioren hebben vooral contact met elkaar binnen een familieverband. Los daarvan is er nauwelijks ontmoeting. Door senioren en jongeren met elkaar in dialoog te brengen en een wezenlijke samenwerking te creëren, willen we deze wederzijdse stereotype beelden ontkrachten.

Beide groepen gingen eerst in gesprek rond het thema ‘overgangen in het leven’. In elke cultuur, levensovertuiging en generatie worden overgangsmomenten, die eigen zijn aan het leven, gevierd: een geboorte, de puberteit , trouwen, een pensionering, overlijden… Vervolgens gingen zij samen aan de slag met diverse workshops: ze kookten een eigen feestmenu met pastinaak,  pittaboordjes en ‘rode neuzekes’. Ze schreven over verliefdheid, knuffelberen en ouder worden. Met eigen inspiratie filmden ze geboorte, huwelijk en afscheid van de school. Deze ontmoeting bracht hen dichter bij elkaar: de jonge grijsaards stonden versteld hoe deze puberende zielen in het leven staan. En senioren zijn niet meer enkel bewoners van een rusthuis in de ogen van jongeren.

Op zaterdag 30 april tijdens, de opendeur van het KA Sint-Niklaas, wordt een toonmoment van dit intergenerationeel project gepresenteerd samen met de theatermonoloog ‘Van Pukkels & Rimpels’ door Mong Rosseel

Dit intergenerationeel project werd gerealiseerd dankzij de leerlingen van het 2de  Freinet, 3de sociaal-technische wetenschappen, 7de bejaardenzorg & 7de kinderzorg, Dienstencentrum ’t Punt, culturele vereniging het Boontje en de medewerkers van Feniks vzw & Stuurgroep Morele Bijstand.