Actieplandrugs

Drugsgebruik (alcohol, geneesmiddelen, soft- of harddrugs) of dealen wordt altijd gemeld aan de directie.

Interventies

De leerling vraagt zelf om hulp:

  • vrijwillige instap in Kick-it (vormingsprogramma)
  • ondersteuning door de leerlingenbegeleiding

Vermoeden van drugsgebruik/dealen:

  • de leerling wordt benaderd door een vertrouwensleerkracht en/of de leerlingenbegeleiding
  • inschakeling van het CLB

Drugsgebruik:

  • de ouders worden ingelicht
  • doorsturen naar Kick-it met controle door het CLB en terugkoppeling naar de school
  • gesprek met de directie (met voorwaarden)
  • wanneer de leerling medewerking weigert, wordt de tuchtprocedure opgestart

Dealen:

  • bij vaststelling van dealen (aanzetten tot dealen of verkopen van illegale middelen) wordt de procedure tot definitieve verwijdering van de school ingezet