Eerste leerjaar ASO/KSO/TSO

Logo_Forum_V
A-stroom
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en maatschappij:
Aardrijkskunde
Burgerschap
Geschiedenis
3
Moderne talen:
Frans
Engels
6
MO en PO 2
Nederlands 5
STEM:
Wiskunde
Techniek
Wetenschappen
7
Modules:
2 x 2u/semester:
– Kunstenaar
– Romein
– Sociaal ondernemer
– Sportieveling
– Talenknobbel
– Wetenschapper (STEM)
4 u vast:
– Romein
4
Remediëren/differentiëren/uitdaging 1
Totaal 32